SCMS

দিনাজপুর জিলা স্কুলের সকল ছাত্রদের জন্য স্টুডেন্ট আইডি

এতদ্বারা দিনাজপুর জিলা স্কুলে অধ্যয়নরত সকল ছাত্র ও তাদের আভিভাবকগনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে,ডিজিটাল রেজাল্ট প্রস্তুত করণ ও ওয়েবসাইট থেকে রেজাল্ট প্রকাশ এর লক্ষ্যে দিনাজপুর জিলা স্কুলের সকল ছাত্রদের জন্য স্টুডেন্ট আইডি তাদের নিজ নিজ শ্রেণী শিক্ষক এর নিকট সরবরাহ করা হয়েছে।
অভিভাবকগণকে স্টুডেন্ট আইডি সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
স্টুডেন্ট আইডি সংগ্রহের জন্য নিচের ফাইল গুলো ডাউনলোড করুন ।
 1. CLASS_3_SECTION_A.pdf<span>CLASS_3_SECTION_A.pdf</span>
 2. CLASS_3_SECTION_B.pdf<span>CLASS_3_SECTION_B.pdf</span>
 3. CLASS_3_SECTION_C.pdf<span>CLASS_3_SECTION_C.pdf</span>
 4. CLASS_3_SECTION_D.pdf<span>CLASS_3_SECTION_D.pdf</span>
 5. CLASS_4_SECTION_A.pdf<span>CLASS_4_SECTION_A.pdf</span>
 6. CLASS_4_SECTION_B.pdf<span>CLASS_4_SECTION_B.pdf</span>
 7. CLASS_4_SECTION_C.pdf<span>CLASS_4_SECTION_C.pdf</span>
 8. CLASS_4_SECTION_D.pdf<span>CLASS_4_SECTION_D.pdf</span>
 9. CLASS_5_SECTION_A.pdf<span>CLASS_5_SECTION_A.pdf</span>
 10. CLASS_5_SECTION_B.pdf<span>CLASS_5_SECTION_B.pdf</span>
 11. CLASS_5_SECTION_C.pdf<span>CLASS_5_SECTION_C.pdf</span>
 12. CLASS_5_SECTION_D.pdf<span>CLASS_5_SECTION_D.pdf</span>
 13. CLASS_6_SECTION_A.pdf<span>CLASS_6_SECTION_A.pdf</span>
 14. CLASS_6_SECTION_B.pdf<span>CLASS_6_SECTION_B.pdf</span>
 15. CLASS_6_SECTION_C.pdf<span>CLASS_6_SECTION_C.pdf</span>
 16. CLASS_6_SECTION_D.pdf<span>CLASS_6_SECTION_D.pdf</span>
 17. CLASS_7_SECTION_A.pdf<span>CLASS_7_SECTION_A.pdf</span>
 18. CLASS_7_SECTION_B.pdf<span>CLASS_7_SECTION_B.pdf</span>
 19. CLASS_7_SECTION_C.pdf<span>CLASS_7_SECTION_C.pdf</span>
 20. CLASS_7_SECTION_D.pdf<span>CLASS_7_SECTION_D.pdf</span>
 21. CLASS_8_SECTION_A.pdf<span>CLASS_8_SECTION_A.pdf</span>
 22. CLASS_8_SECTION_B.pdf<span>CLASS_8_SECTION_B.pdf</span>
 23. CLASS_8_SECTION_C.pdf<span>CLASS_8_SECTION_C.pdf</span>
 24. CLASS_8_SECTION_D.pdf<span>CLASS_8_SECTION_D.pdf</span>
 25. CLASS_9_SECTION_A.pdf<span>CLASS_9_SECTION_A.pdf</span>
 26. CLASS_9_SECTION_B.pdf<span>CLASS_9_SECTION_B.pdf</span>
 27. CLASS_9_SECTION_C.pdf<span>CLASS_9_SECTION_C.pdf</span>
 28. CLASS_9_SECTION_D.pdf<span>CLASS_9_SECTION_D.pdf</span>
 29. CLASS_10_SECTION_A.pdf<span>CLASS_10_SECTION_A.pdf</span>
 30. CLASS_10_SECTION_B.pdf<span>CLASS_10_SECTION_B.pdf</span>
 31. CLASS_10_SECTION_C.pdf<span>CLASS_10_SECTION_C.pdf</span>
 32. CLASS_10_SECTION_D.pdf<span>CLASS_10_SECTION_D.pdf</span>